Eerste Concernbericht 2016: Onttrekking van 4,5 ton uit Algemene Reserve noodzakelijk

Splinter, F. (Fabiola)

De financiële positie van de gemeente Bergen op Zoom is na de eerste vier maanden van 2016 zodanig, dat er € 454.676,- uit de Algemene reserve gehaald moet worden om de gemeentelijke financiën weer in evenwicht te krijgen. Tevens zijn in dit voorstel de financiële vertalingen uit het Beleidskader 2017, die consequenties hebben voor het jaar 2016, verwerkt. Zo is de verwachting dat ombuigingen voor 2016 op de onderdelen ‘Cultuur in brede zin' en ‘parkeren’ niet zullen worden gehaald.

De 4,5 ton die uit de Algemene Reserve gehaald moet worden, is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Zo wordt een aantal taakstellingen niet gehaald en zullen die financieel gecorrigeerd moeten worden. Voorbeelden daarvan zijn taakstellingen op de verhuur van fractiekamers, de innovatie op het lesprogramma van CKB De Maagd en de taakstelling op cultuur in brede zin.

Daarnaast zal Bergen op Zoom extra geld moeten betalen aan de OMWB en wordt voorgesteld om subsidie voor Gebouw-T te verhogen.

Naast de onttrekking van 4,5 ton uit de Algemene Reserve wordt in het raadsvoorstel aan de raad gevraagd een extra krediet van € 400.000,- beschikbaar te stellen voor de Randweg Zuidwest. Het gaat om geld dat nodig is voor meerkosten voor onvoorziene werkzaamheden aan kabels en leidingen.