Bewonersenquête Leefbaarheid en veiligheid 2016

Splinter, F. (Fabiola)

In de week van 1 juni ontvangen ruim 5000 inwoners in Bergen op Zoom van 18 jaar of ouder de bewonersenquête 2016. Dat is een vragenlijst die de gemeente, samen met o.a. Stadlander, onder de bevolking uitzet. Deze bewonersenquête Lemon gaat over de onderwerpen leefbaarheid en veiligheid. Met de resultaten van deze enquête krijgen de gemeente en woningcorporatie inzicht over hoe mensen de veiligheid en leefbaarheid beleven in hun eigen wijk of kern. De resultaten worden na de zomer bekend gemaakt.

Het is nu voor het eerst dat de gemeente Bergen op Zoom deze enquête uitzet samen met de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Tholen en de woningcorporaties Stadlander, Woningstichting Woensdrecht en Woonkwartier. Voorheen hielden de gemeente en Stadlander eens in de 2-3 jaar hun eigen enquête. De laatste gemeentepeiling dateert uit 2014, de laatste leefbaarheidsmonitor van Stadlander dateert uit 2013. De resultaten van de gezamenlijke bewonersenquête worden gebruikt om te kijken hoe het met de leefbaarheid gesteld is en of bepaalde wijken extra aandacht nodig hebben.

De bewonersenquête Lemon is een instrument dat de beleving van de leefbaarheid in wijken en kernen zichtbaar maakt. De enquêtevragen gaan over de fysieke woonomgeving zoals speelplekken, plantsoenen en voorzieningen. Ook de betrokkenheid bij de buurt komt aan de orde. Hoe wordt die ervaren en zijn de bewoners bereid zelf een bijdrage te leveren? De buurt is immers van de mensen, niet van de gemeente of woningcorporatie.

Rigo Research en Advies voert de enquête uit en zal de antwoorden volledig anoniem verwerken in heldere rapportages voor de werkgebieden van de gemeenten en corporaties als geheel, maar ook per buurt. In het najaar worden de uitkomsten van de enquête verwacht. Onder de inzenders worden 50 VVV-bonnen ter waarde van € 20,00 verloot.