Statement College van B&W n.a.v. aanslagen Brussel

Splinter, F. (Fabiola)

Het College van B&W van de gemeente Bergen op Zoom is geraakt door de berichten van de afschuwwekkende aanslagen die vandaag in Brussel hebben plaatsgevonden. Europa is opnieuw in het hart getroffen. Wij willen ons medeleven betuigen aan de slachtoffers en nabestaanden en spreken onze steun uit aan onze zuiderburen.

College van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom