Parkeerbeheer heeft nieuw onderkomen

Splinter, F. (Fabiola)

Maandagmiddag 7 maart nam wethouder Yvonne Kammeijer van Verkeer het nieuwe onderkomen van Parkeerbeheer aan de Coehoornparkstraat 20 in gebruik.

In het pand is met name gewerkt aan een verbetering van de baliefunctie van Parkeerbeheer. Wethouder Kammeijer onderstreepte maandagmiddag het belang van die functie. “In een tijd dat de digitale wereld zo belangrijk wordt, ben ik er trots op dat we als overheid ook oog hebben voor mensen die zich niet altijd even makkelijk bewegen in de digitale wereld”, aldus de verkeerswethouder.

Parkeerbeheer is momenteel bezig met een veranderslag. Er moet gemoderniseerd en gedigitaliseerd worden. Meegaan met de tijd betekent ook een nieuwe huisstijl en een nieuwe website waarop je op een makkelijke en toegankelijke manier alles kunt komen te weten over het parkeren in Bergen op Zoom.

Per 1 juni moeten alle vergunningen op kenteken geregistreerd staan. Dat betekent dat er ook geen vergunningen achter de voorruit gelegd hoeven te worden. Tenslotte zal na de zomer ook een begin gemaakt worden met het digitaliseren van de bezoekerskraskaarten.

Voor meer informatie gaat men naar de website van Parkeerbeheer, www.parkerenbergenopzoom.nl

Nieuwe locatie