Gratis compost voor aanleveren grof groenafval

Splinter, F. (Fabiola)

Vanaf 1 maart 2016 doet gemeente Bergen op Zoom mee aan de Landelijke Compostactie ‘Van het een… komt het ander’. Inwoners die grof groenafval (snoeihout, takken en gras) bij de milieustraat aan de Van Konijnenburgweg 58, Bergen op Zoom komen brengen, ontvangen gratis 1 zak compost van 40 liter (zolang de voorraad strekt). Met deze actie bedankt de gemeente en Saver de inwoners voor hun inspanning om gft- en groenafval gescheiden aan te leveren. De actie loopt tot en met 9 april.