Gemeente Bergen op Zoom neemt deel aan pilot VNG

Splinter, F. (Fabiola)

De gemeente Bergen op Zoom doet mee aan een pilot van de VNG ‘Reguleren van mengvormen winkel/horeca’. Deze pilot houdt in dat de gemeente tijdelijk niet handhaaft op een aantal artikelen van de Drank- en Horecawet. Hierdoor krijgen ondernemers meer mogelijkheden om activiteiten op het gebied van horeca en detailhandel te combineren. De proef duurt een jaar en maakt deel uit van de evaluatie van de Drank- en Horecawet.

De proef start 1 maart. Tot 1 maart 2017 handhaaft de gemeente niet op de volgende artikelen uit de Drank- en Horecawet:

  • het verbod op schenken van alcohol in een winkel
  • het verbod op het organiseren van een proeverij van alcoholische drank
  • het verbod op verkoop van producten in een horeca-inrichting
  • het verbod op verkoop van alcohol in winkels

Aanleiding voor de pilot is dat gemeenten sinds januari 2013 verantwoordelijk zijn voor het toezicht op naleving van de Drank en Horecawet. Tijdens controles constateren gemeenten steeds vaker dat combinaties van activiteiten niet zijn toegestaan, terwijl hieraan wel behoefte is bij ondernemers en consumenten. Ondernemers willen meer ruimte om maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen en de consument verlangt steeds vaker een zogenoemde totaalbeleving. Dit conflicteert met de strakke scheidslijnen die in de wet zijn opgenomen. Vooral combinaties van activiteiten die elkaar aanvullen en versterken zijn niet mogelijk. Zoals bijvoorbeeld een chocolaterie of luxe koffiezaak die een likeurtje bij de koffie wil schenken, een café waar ook kunstwerken te koop worden aangeboden, een trouwzaak die een drankje schenkt aan zijn klant of een slijterij die een proeverij organiseert.

De proef sluit bovendien mooi aan bij de ambitie van college en raad om regelgeving te vereenvoudigen om nieuwe initiatieven van ondernemers te stimuleren en past ook binnen de kaders die de raad heeft vastgesteld voor een duurzame vitalisering van de binnenstad.

Ondernemers die aan de proef willen deelnemen, kunnen zich melden bij de gemeente. Zowel ondernemersvereniging Sterck als Koninklijke Horeca Nederland hebben aangegeven positief te staan tegenover de pilot.

De VNG heeft 47 gemeenten uitgenodigd deel te nemen aan de pilot. De uitkomsten van de proef worden meegenomen in de evaluatie van de Drank- en Horecawet. Naar verwachting worden de resultaten medio 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden.