Experts informeren gemeentebestuur over opvang vluchtelingen: voorbereiding op besluitvorming

Roks, M. (Marloes)

Tijdens een expertmeeting hebben college en gemeenteraad zich gisteravond laten informeren over diverse thema’s rondom de opvang van vluchtelingen. Het is een van de stappen die de gemeente Bergen op Zoom doorloopt om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming over de opvang van vluchtelingen.

Het gemeentebestuur wil  onderzoeken hoe de gemeente Bergen op Zoom kan en wil omgaan met de verhoogde instroom van vluchtelingen. Hiervoor gaat het in gesprek met inwoners en maatschappelijke organisaties. De vraag die centraal staat, is: wil en kan de gemeente Bergen op Zoom een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen die verder gaat dan de wettelijke taakstelling en zo ja, op wat voor manier dan? Het gaat hierbij zowel om de tijdelijke opvang van vluchtelingen als het huisvesten van statushouders, die een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Om tot een gedegen besluitvorming te komen wonnen college- en raadsleden informatie en advies in bij landelijke experts en lokale maatschappelijke organisaties over relevante thema’s zoals huisvesting en integratie. Aanwezig waren COA, Vluchtelingenwerk, OTAV (Ondersteunings Team Asielzoekers en Vergunninghouders), Stadlander, gemeenten Breda, Tilburg en Steenbergen, WijZijnTraverse, ISD,  Lowys Porquin Stichting en Internationale Schakelklas. Directeur Nico van Mourik van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant sprak over de aanpak van vluchtelingenopvang in deze regio. Ook vond een interview met een statushouder plaats over integratie.

Burgemeester Petter sprak na afloop van een erg zinvolle bijeenkomst. “Heel belangrijk om de adviezen en ervaringen van diverse deskundigen te horen. Door deze bijeenkomst kan het gemeentebestuur zich een goed beeld vormen van allerlei zaken waar we als gemeente mee te maken krijgen bij de opvang van vluchtelingen. Dit legt een goede basis voor de besluitvorming.”

De gemeente werkt de komende maanden een aantal mogelijke scenario’s uit voor de opvang van vluchtelingen. Het is de bedoeling dat in april een consultatie van inwoners en verschillende maatschappelijke organisaties plaatsvindt en de gemeenteraad uiteindelijk begin juni een besluit neemt.