Raad kiest voor opvang vluchtelingen

Homs, J.J.E. (Etiënne)

De gemeente Bergen op Zoom gaat 416 vluchtelingen opvangen voor een periode van twee jaar. Dat heeft de gemeenteraad gisteravond besloten.

Een ruime meerderheid stemde in met het voorstel van het college en een amendement, ingediend door GBWP, VVD, CDA en PvdA. 

De punten uit dit amendement zijn:

  • de grootte van de noodopvang is maximaal 416 plaatsen
  • de periode waarin vluchtelingen worden opgevangen duurt 2 jaar
  • de kosten van de noodopvang komen voor rekening van het COA
  • het college houdt bij zijn keuze voor een locatie rekening met de sociale samenhang, de reeds aanwezige problematiek en mogelijke achterstanden van de wijk
  • het college houdt de raad structureel op de hoogte van de te nemen stappen bij de locatiekeuze
  • om de veiligheid te garanderen wordt er een speciale (veiligheids)coördinator aangewezen die verantwoordelijk is voor het snel inspelen op signalen en gevoelens van onveiligheid onder inwoners en vluchtelingen
  • de vestiging van noodopvang en statushouders gaat niet ten koste van andere inwoners die op de wachtlijst staan voor een woning
  • het informatieproces richting direct omwonenden ten aanzien van de locatie wordt vooraf geborgd
  • de overige gemeenten in de sub-regio Brabantse Wal leveren hun bijdrage aan de opgave zoals dit door de colleges van de vijf gemeente is afgesproken.

De gemeente gaat nu in overleg met het COA over mogelijke locaties.