Ondertekening intentieverklaring vrijwillige cliëntondersteuning

Homs, J.J.E. (Etiënne)

Wethouder Yvonne Kammeijer heeft samen met de Bergse Actieve Senioren (BAS) een intentieverklaring getekend om gezamenlijk op te trekken richting de vrijwillige cliëntondersteuning. BAS biedt vrijwillig ondersteuning aan alle ouderen die daar behoefte aan hebben. Voor 2016 heeft MEE West-Brabant van de gemeente een subsidie ontvangen voor de uitvoering van professionele onafhankelijke cliëntondersteuning. Naast MEE West-Brabant biedt de BAS (Bergse Actieve Senioren) in Bergen op Zoom nu ook vrijwillige clientondersteuning.

De gemeente Bergen op Zoom stimuleert dergelijke initiatieven en heeft voor de vrijwillige cliëntondersteuning een aantal afspraken vastgelegd om de samenwerking te bevorderen. Zo zijn er afspraken gemaakt over het opleiden van begeleiders, begeleiden van cliënten, doorverwijzen van cliënten en afstemming met de besturen.

Op dit moment heeft de BAS één vrijwillige cliëntondersteuner. De vrijwillige ondersteuning kan bestaan uit o.a. het begeleiden van gesprekken met WMO-adviseurs of het invullen van papierwerk. De cliëntondersteuners helpen de cliënten op weg. De onkosten worden vergoed door de gemeente. BAS bekijkt momenteel de mogelijkheden voor het opleiden van een tweede vrijwilliger. Meer informatie over de Bergse Actieve Senioren is te vinden op www.basboz.nl