Investeringen Philip Morris opsteker voor Bergen op Zoom en Brabant

Splinter, F. (Fabiola)

Het bericht dat Philip Morris Holland €65 miljoen investeert in twee nieuwe lijnen voor innovatieve producten en daarmee zo’n 70 arbeidsplaatsen schept, is een opsteker voor de werkgelegenheid Bergen op Zoom en Brabant. Dat maken de gemeente Bergen op Zoom en de provincie Noord-Brabant bekend.

"Het besluit van Philip Morris om te investeren in innovatieve producten is licht aan het einde van een tunnel en een opsteker voor Bergen op Zoom en Brabant. Het toont aan dat West-Brabant met zijn strategische ligging economisch kansrijk is en biedt groeikansen voor de werkgelegenheid", aldus Gedeputeerde Bert Pauli (EZ). De gedeputeerde prijst de goede contacten en samenwerking met Philip Morris en de gemeente Bergen op Zoom om de werkgelegenheid in stand te houden en te verbeteren.

Het college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom is eveneens positief over de plannen van Philip Morris om opnieuw in de Markiezenstad te gaan investeren.

Wethouder Arjan van der Weegen (Werkgelegenheid en Sociale Zaken): "Ik ben blij dat volgens Philip Morris deze 70 extra banen vooral een impuls zullen zijn voor de lokale/subregionale arbeidsmarkt. Ik verwacht dat dit een eerste stap is op weg naar meer banen op het terrein van Philip Morris. Ik wil daarom ook snel overleg over de verwachtingen voor de toekomst, over de samenwerking en over de betekenis van deze investering voor met name die oud-medewerkers die nog geen baan hebben gevonden en onze inwoners die momenteel geen baan hebben".

Wethouder Ad Coppens (Economische Zaken) ziet de investering van Philip Morris nog maar als het begin van een nieuwe sterke band tussen het bedrijf en de stad. "Philip Morris is hier nooit weggeweest en toont met de komst van deze nieuwe productielijnen aan, de stad opnieuw in de armen te willen sluiten. Samen met andere nieuwe ontwikkelingen en investeringen geeft het hoop voor een nieuwe bloeiende toekomst voor stad en regio". 

Ook  benadrukt Coppens tenslotte de goede onderlinge verstandhouding tussen Philip Morris, Provincie en gemeente. "Die samenwerking wordt wat ons betreft dan ook in die lijn voortgezet".