Informatiebijeenkomst Duurzaam Bouwen

Splinter, F. (Fabiola)

Er gebeurt veel op het gebied van Duurzaam Bouwen: energiebesparing, levensloopbestendigheid, gebruik van biobased materialen. Maar wat is de laatste stand van zaken, hoe pakken woningcorporaties duurzaam bouwen op, wat kunnen gemeenten doen om duurzaam bouwen te bevorderen? Hoe gaan we verder met het convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant? Deze vragen worden beantwoord op de informatiebijeenkomst Duurzaam Bouwen op 22 juni.

Partners van het convenant Duurzaam Bouwen  zijn van harte welkom, maar ook partijen die dit convenant  niet getekend hebben, maar wel tot de doelgroep behoren zoals gemeenten, woningcorporaties en bedrijven.

Om 14.00 opent wethouder Patrick van der Velden als bestuurlijk ambassadeur Duurzaam Bouwen de bijeenkomst.
Er zijn diverse sprekers waaronder Wim van den Bergh (Stadlander) die het onderwerp ‘Duurzaam langer thuiswonen’ onder de loep neemt. Er is ook een discussie- en netwerkmoment. Facultatief is er een excursie naar Nul-op-de-Meter woningen en NULtreden woningen aan de Vijverberg in Bergen op Zoom.

Aanmelden kan nog tot 15 juni via info@west-brabant.eu. Graag naam en organisatie vermelden en of u deelneemt aan de excursie.

Datum: woensdag 22 juni 2016
Tijdstip: 13.30-17.00 uur
Locatie: Gebouw-T, Bergen op Zoom

Verdere info over het programma