Aanvraag Koninklijke onderscheiding

Splinter, F. (Fabiola)

Gemeente Bergen op Zoom is opzoek naar inwoners die een Koninklijke onderscheiding verdienen. Een Koninklijke onderscheiding, ook wel een lintje genoemd, is een erkenning voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de samenleving. Bijvoorbeeld langdurige inzet als vrijwilliger of een uitzonderlijke prestatie in de sport of wetenschap. Lintjes worden uitgereikt bij een bijzondere gelegenheid of tijdens de Lintjesregen op de dag voor Koningsdag. Weet u iemand die een lintje verdient tijdens de Lintjesregen in 2017? Dien dan uiterlijk 15 juli 2016 een aanvraag in.

Voorwaarden

Iedereen kan iemand voordragen, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Iemand kan een lintje verdienen als sprake is van persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een bijzondere invulling van een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beide.  

Vrijwilligers komen in aanmerking als zij zich aantoonbaar minimaal 15 jaar belangeloos inzetten voor organisaties.  Dit kan zijn op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid. De inzet moet minstens 6 uur per week zijn of 300 uur per jaar. Ook iemand die in zijn werk een buitengewone prestatie levert kan een Koninklijke onderscheiding ontvangen. De prestatie moet aanzienlijk verder gaan dan het werk wat normaal gesproken van iemand wordt verwacht. Bovendien moet de prestatie een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.    

Aanvraag indienen

Een aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding moet worden ingediend bij de gemeente waar de kandidaat woonachtig is. Om in aanmerking te komen voor de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding bij de Lintjesregen 2017 in Bergen op Zoom moet de aanvraag uiterlijk 15 juli 2016 bij de gemeente binnen zijn.

Wilt u een aanvraag indienen of heeft u vragen over een Koninklijke onderscheiding? Neem dan contact op met de afdeling Kabinetszaken van de gemeente Bergen op Zoom via: kabinet@bergenopzoom.nl.