Vacatures Klachtencommissie jeugd

Johan van Kalmthout

In het kader van de jeugdzorg in West-Brabant West werken negen gemeenten samen, namelijk Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert. Voor deze negen gemeenten is één Klachtenregeling Jeugd ontwikkeld. De klachtencommissie Jeugd wordt belast met de behandeling van alle klachten in het kader van de jeugdzorg, die binnen deze negen gemeenten wordt uitgevoerd.De klachtencommissie Jeugd bestaat uit zes leden, waaronder een voorzitter. In de klachtencommissie moeten de volgende disciplines aanwezig zijn: twee jeugdartsen, twee juristen en twee gedragdeskundigen.

De colleges van burgemeester en wethouders van de negen West Brabantse gemeenten zoeken voor de Klachtencommissie Jeugd:

 • Twee jeugdartsen
 • Twee juristen, voor het voorzitterschap en het plaatsvervangend voorzitterschap
 • Twee gedragdeskundigen.

Gevraagd en geboden
Om in aanmerking te komen voor de bovengenoemde functies is vereist:

Jeugdarts

 • BIG-geregistreerd basisarts met ervaring in de PGA of een BIG-geregistreerd jeugdarts.
 • Aantoonbare affiniteit met de jeugdzorg.
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Een teamplayer.
 • Een brede belangstelling voor mens en maatschappij.

Jurist (voorzitter, plv. voorzitter)

 • Een afgeronde universitaire opleiding Rechten.
 • Een ruime relevante werkervaring op het juridische vlak, en aantoonbare affiniteit met het jeugdrecht is een pré.
 • Ervaring met de behandeling van klachten.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Een brede belangstelling voor mens en maatschappij.
 • De  voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Klachtencommissie Jeugd overziet het geheel, is pro-actief en heeft visie. Leidt de vergaderingen efficiënt en mensgericht, is empathisch en een teamplayer.
 • Niet werkzaam binnen de negen West - Brabantse gemeenten

Gedragsdeskundige

 • Een afgeronde universitaire opleiding (ontwikkelings) psychologie of orthopedagogiek, diagnostische bevoegdheid en ruime diagnostische ervaring met jeugdigen
 • Beschikt over één van de volgende registraties: GZ-registratie, NVO-generalist of NIP kinder- en jeugdpsycholoog.
 • Kennis van en affiniteit met jeugdbescherming, jeugdhulpverlening en jeugdcriminaliteit.
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Een teamplayer.
 • Brede belangstelling voor mens en maatschappij.

De leden van de klachtencommissie ontvangen een vergoeding voor reiskosten. Voor het deelnemen aan een zitting ter behandeling van klachten ontvangt de voorzitter een vergoeding van  maximaal van € 230,00 (per zitting) en ontvangen de leden een vergoeding van maximaal € 160,00 (per zitting).

Nadere informatie en solliciteren
Vanaf 4 januari 2016 kunt u nadere informatie verkrijgen bij de projectleider van de invoering van de Klachtencommissie Jeugd, mevrouw mr. A. Evertz (gemeente Bergen op Zoom), telefoon 0164-277000. De gesprekken vinden plaats op 2 en 3 februari 2016.

Uw sollicitatie, vergezeld van een Curriculum Vitae, dient u uiterlijk 24 januari 2016 toe te zenden aan het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, ter attentie van mr. A. Evertz, onder vermelding van vacaturenummer B0Z15-MO.011, Postbus 35, 4630 AA Bergen op Zoom.  U kunt uw sollicitatie ook per e-mail sturen naar: stadskantoor@bergenopzoom.nl