Grootste waterberging van Nederland klaar voor gebruik

Splinter, F. (Fabiola)

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag de waterberging Volkerak-Zoommeer in gebruik genomen.

Het Volkerak-Zoommeer kan tijdens stormvloed op zee, gesloten stormvloedkeringen én een hoge waterstand op de rivieren worden ingezet als opvang van overtollig rivierwater. Deze waterberging kan 200 miljoen kuub extra water opvangen. Gebieden rond Haringvliet, Hollands Diep en benedenrivierengebied zijn nu veilig tegen overstroming bij combinatie van westerstorm én hoog water op de rivieren.

Minister Schultz: ‘Gelukkig is het nooit gebeurd – maar wat als de Deltawerken dicht zijn vanwege een noordwesterstorm en  stormvloed op zee, én er komt vanuit Duitsland hoogwater in de rivieren op ons af? Dat is een nachtmerrie. Dan kan het water nergens heen en kunnen grote problemen ontstaan. Door inzet van het Volkerak-Zoommeer zijn we beter beschermd tegen overstromingen.’