Green Chemistry Campus vestigers verder met opschaling bio-aromaten onderzoek

Johan van Kalmthout

De Green Chemistry Campus heeft samen met partners Chemelot Institute for Science & Technology (InSciTe) en Brightlands Chemelot Campus een Europese en provinciale bijdrage ontvangen om in Zuid-Nederland het onderzoek rondom bio-aromaten te organiseren, af te stemmen en op te schalen. Campus vestigers Biorizon, Progression Industry en Nettenergy maken onderdeel uit van dit project.

Biobased aromaten bieden industrie winstgevend én duurzaam perspectief

In het SCeLiO-4B project wordt samengewerkt aan het inventariseren, ontwikkelen, testen en opschalen van innovatieve processen en (bij)producten op het gebied van bio-aromaten. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het hart van het proces, de chemische reactie, maar ook naar het scheidingsproces om procestechnologie te realiseren die de biobased ingrediënten kan leveren met de juiste productspecificaties.

Aromaten zijn een van de belangrijkste grondstoffen voor de chemische industrie. Op dit moment worden aromaten gewonnen uit aardolie. De winning van aromaten uit plantaardig restmateriaal vermindert de afhankelijkheid van aardolie, leidt tot minder CO2-uitstoot en het biedt een winstgevend én duurzaam perspectief voor de chemische industrie en de toeleverende industrie.

Opschalen onderzoek biobased aromaten
Het SCeLiO-4B project richt zich op drie gebieden:

  1. Realiseren en uitbouwen van proeftuinen op de Brightlands Chemelot Campus en de Green Chemistry Campus met daarin alle infrastructuur en apparatuur die noodzakelijk is voor het faciliteren van onderzoek, opschaling en ontwikkeling op het gebied van biobased bouwstenen.
  2. Het verzorgen van onderwijs & training, business development, project management en communicatie.
  3. Het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten waarmee valide systemen en processen kunnen worden gerealiseerd.

De gemeente Bergen op Zoom is medeaandeelhouder in de Green Chemistry Campus en wil de werkgelegenheid, investeringen en innovatie op het gebied van de Biobased Economy stimuleren. De bijdrage voor het onderzoek is hiervoor een extra steuntje in de rug. Kijk voor meer informatie op http://goo.gl/RuXODl