Expertsessie ‘Water in de tuin’

Inge Deelen

Op woensdag 20 januari organiseert de gemeente Bergen op Zoom samen met het Natuurpodium een expertsessie over duurzaamheid. De sessie moet geïnteresseerden bewust maken en inspireren hoe om te gaan met klimaatverandering. Het thema van deze sessie is ‘Water in de tuin’.

Het klimaat verandert, het regent in de toekomst vaker en harder. Dat betekent dat we moeten zoeken naar duurzame oplossingen om te zorgen dat het regenwater goed weg kan lopen en tuinen en straten niet blank komen te staan. Samen met experts vanuit de gemeente, het waterschap, hoveniers- en waterbedrijven wordt er kennis gedeeld en gebrainstormd. Er wordt gekeken welke initiatieven er mogelijk zijn. Wethouder Yvonne Kammeijer is hierbij aanwezig.

Geïnteresseerden zijn welkom op woensdag 20 januari a.s. in het Natuurpodium Brabantse Wal van 14.15 uur tot 17.30 uur. Aanmelden kan via www.bergenopzoom.nl/expertsessie.