Tennet vervangt 150 kV-hoogspanningskabel

Homs, J.J.E. (Etiënne)

Het ondergrondse 150 kV hoogspanningsnet in de regio Bergen op Zoom is aan vervanging toe om te voorkomen dat er in de toekomst nieuwe storingen onstaan. De oude hoogspanningskabels worden in 2016 grotendeels op het bestaande tracé vervangen door nieuwe. Om dit mogelijk te maken wordt er in eerste instantie een tijdelijke ondergrondse verbinding aangelegd om Bergen op Zoom van stroom te blijven voorzien. Het tracé loopt van de gemeentegrens met Woensdrecht tot en met de Theodorushaven/Lelyweg in Bergen op Zoom..

Planning

In februari 2016 wordt er gestart met het aanleggen van een tijdelijke kabel. Na ingebruikname van de tijdelijke kabel, zal de oude kabel deze zomer worden vervangen door een definitieve verbinding. Vervolgens zal de tijdelijke kabel weer worden verwijderd. Naar verwachting is dit begin 2017 afgerond.

Omwonenden

Voor omwonenden van het tracé is er op donderdag 18 februari van 19.00 tot 21.00 uur een informatieavond georganiseerd in sporthal de Boulevard. Omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd. Overige geïnteresseerden zijn ook van harte welkom. Deze avond heeft een inloopkarakter. Bezoekers kunnen op elk gewenst moment binnen lopen om aan medewerkers van Tennet en de Gemeente vragen te stellen over de 150 kV hoogspanningsverbinding, de aanlegtechniek, de werkzaamheden en de planning.

Tennet