Parkeervergunningen digitaal

Splinter, F. (Fabiola)

Sinds 2015 is er gestart met het digitaliseren van de parkeersystemen. Zo is in 2015 het kentekenparkeren ingevoerd. Geheel digitaal, waarbij een kaartje achter de voorruit overbodig is. Parkeerbeheer gaat nu ook de parkeervergunningen digitaliseren. Dat betekent geen papieren vergunning meer achter de voorruit, maar de vergunning is straks online geregistreerd op het kenteken. Dit werkt snel, efficiënt en veilig.

Eenvoudig vanuit huis

Aanvragen van een parkeervergunning kan straks vanuit huis. De aanvrager hoeft dus niet meer naar Parkeerbeheer om zaken voor de parkeervergunning te regelen. De nieuwe vergunning wordt online aangevraagd en geregistreerd op kenteken. Dit werkt eenvoudig met de persoonlijke DigiD of de eHerkenning voor ondernemers. Voor mensen die moeite hebben met de digitale aanvraag, heeft Parkeerbeheer twee servicebalies ingericht. Op afspraak worden mensen hier persoonlijk geholpen met het aanvragen van de nieuwe vergunning.

Invoeren per sector

Alle parkeervergunningen zijn per 1 juni 2016 digitaal. Dit gebeurt in fases per vergunningensector. Parkeerbeheer informeert huis-aan-huis alle bewoners binnen het vergunningengebied met een algemene brief en een brochure. Vervolgens worden alle huidige vergunninghouders per sector geïnformeerd op het moment dat zij digitaal de nieuwe vergunning moeten aanvragen. Dit is minimaal één maand voor de ingangsdatum van de nieuwe parkeervergunning. Iedereen zal dus opnieuw een parkeervergunning moeten aanvragen, maar nu online.

Fase 1: Sector 2 & 4 worden in februari geïnformeerd. De digitale vergunning gaat in per 1 april 2016.
Fase 2: Sector 1 wordt in maart geïnformeerd. De digitale vergunning gaat in per 1 mei 2016.
Fase 3: Sector 3 & 5 worden in april geïnformeerd. De digitale vergunning gaat in per 1 juni 2016.

Parkeerbeheer verhuist

Om een goede service te bieden verhuist Parkeerbeheer per 15 februari naar de Coehoornparkstraat 20 in Bergen op Zoom. Op deze nieuwe locatie is een servicebalie ingericht waar bezoekers terecht kunnen met vragen of hulp bij hun online aanvraag. De servicebalie is van maandag tot en met vrijdag geopend. Van 9:00 tot 13:00 uur is het vrije inloop en van 13:00 tot 17:00 uur en donderdagavond van 18:00 tot 20:00 uur kunnen bezoekers op afspraak terecht. Uiteraard is Parkeerbeheer ook telefonisch bereikbaar op 0164 – 66 09 00.

Alle informatie over parkeren in Bergen op Zoom  staat op de vernieuwde website www.parkerenbergenopzoom.nl

Plattegrond en prijzenoverzicht