Nieuwe fondsen voor vernieuwende initiatieven

Roks, M. (Marloes)

Twee nieuwe fondsen moeten vernieuwende initiatieven op het gebied van duurzame energie en participatie op het gebied van zorg en welzijn in de gemeente Bergen op Zoom stimuleren: een Energie Innovatiefonds en een Sociaal Innovatiefonds.

In september heeft de gemeenteraad een miljoen euro beschikbaar gesteld voor drie stimuleringsfondsen.

In het College Uitvoeringsprogramma 2015 waren het Economisch Stimuleringsfonds en de instelling van een Sociaal Innovatiefonds al opgenomen. Het Energie Innovatiefonds is hier aan toegevoegd. Nu is het zover dat aanvragen voor sociale innovatie en duurzame energie kunnen worden ingediend.  

Met het Sociaal Innovatiefonds wil de gemeente haar inwoners en maatschappelijke partners prikkelen tot vernieuwende en inspirerende initiatieven die bijdragen aan de transformatie in het sociale domein. Vanwege de vele veranderingen in de zorg wordt steeds meer gekeken naar wat inwoners nog zelf kunnen en wat de omgeving voor hen kan betekenen. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten initiatieven bijdragen aan de participatie van mensen die ondersteuning nodig hebben. Zo dragen deze bij aan het op peil houden en vergroten van de sociale cohesie en leefbaarheid in de gemeente.

Een voorbeeld hiervan is dat de gemeente subsidie heeft verstrekt aan een vrijwilligersorganisatie voor het opzetten van een boodschappendienst. Hierdoor zijn duurdere zorgkosten voorkomen, die normaal gesproken vanuit de Wmo bekostigd zouden worden. Naar dit soort initiatieven is de gemeente op zoek. Nieuwe manieren om mensen te blijven laten meedoen aan de samenleving en  beter in staat te stellen zelf oplossingen te bedenken om dure professionele zorg te voorkomen.

Het Energie Innovatiefonds investeert in kansrijke duurzame energieprojecten in de gemeente. Overheid, ondernemers, onderwijs en organisaties kunnen op deze manier binnen een ‘energienetwerk’ samenwerken aan een

duurzame gemeente. Het fonds is nadrukkelijk gericht op ondernemerschap en steunt initiatiefnemers (ook inwoners) die beschikken over kennis en ervaring in het gezamenlijk realiseren van projecten.

Het Economisch Stimuleringsfonds bestaat al langer en is bedoeld om het economisch klimaat te versterken. Het is gericht op initiatieven en projecten die het vestigingsklimaat voor bedrijven positief beïnvloeden. Het economisch herstel dat zich in de private sector aftekent, kan daarmee lokaal ondersteund worden.

Meer informatie over de voorwaarden en aanvragen is te vinden op www.bergenopzoom.nl