Project CrossCare beloond met Interregsubsidie

Roks, M. (Marloes)

Op 9 februari 2016 gaf Interreg Vlaanderen-Nederland goedkeuring aan het project CrossCare. Dit project heeft als doel innovatie in de zorg te versnellen door ondernemers te ondersteunen bij onderzoek en experimentele ontwikkeling. Hierdoor kunnen nieuwe producten of diensten sneller in de markt gezet kunnen worden. Met de goedkeuring van zowel het project CrossCare, als het project Link2innovate wordt, inclusief cofinanciering, in totaal 12.3 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. In de regio West-Brabant wordt aan het project invulling gegeven door het Care Innovation Center West-Brabant en de gemeenten Bergen op Zoom, Breda en Roosendaal in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Brabant en de Regio West-Brabant.

Stimuleren en versnellen van innovatie in de zorg

CrossCare heeft als doel om innovatie in de zorg te stimuleren, bij te sturen en te versnellen. Het project ondersteunt de ontwikkeling en implementatie van innovaties door het aanbieden van een grensoverschrijdende zorgproeftuinsetting. Deze proeftuinen, of Living Labs geven bedrijven of zorgorganisaties de kans om een product of dienst nauwgezet en succesvol uit te werken. Zes ervaren zorgproeftuinen (CareVille, Innovage, LiCalab, Brainport Healthy Living Lab, CIC en EIZT) slaan de handen in elkaar. Elk innovatieproject krijgt een op maat gemaakte ondersteuning van één Vlaamse én Nederlandse proeftuin. Een zorgproeftuin begeleidt ontwikkelaars van zorginnovaties om samen met eindgebruikers, nieuwe of verbeterde zorgconcepten, -diensten, -processen en -producten te creëren en te toetsen in de praktijk. Het CrossCare netwerk biedt op die manier een breed ecosysteem waarin samenwerkingsverbanden in de hele zorg- en waardeketen kunnen worden ontwikkeld.

Proeftuin CrossCare in West-Brabant

In de regio West-Brabant wordt invulling gegeven aan CrossCare door het Care Innovation Center West-Brabant (CIC) en de gemeenten Bergen op Zoom, Breda en Roosendaal. In februari 2015 heeft het CIC samen met de 3 Gemeenten en de regio West-Brabant de aanvraag voor CrossCare uitgezet. In juli 2015 is de eerste fase goedgekeurd. Met deze definitieve goedkeuring op 9 februari kan de organisatie samen met iMinds vzw, Welzijnszorg Kempen, Universiteit Hasselt, Zuyd Hogeschool, Coöperatie Slimmer Leven 2020 u.a. en de Katholieke Universiteit Leuven concreet invulling gaan geven aan de doelstellingen die hierin zijn geformuleerd. Officieel is de startdatum voor het project 1 april 2016. Het CIC is kartrekker van CrossCare in West-Brabant en de Gemeenten ondersteunen en zijn ambassadeur met name als het gaat om het maken van de crossectorale verbindingen. Gezamenlijk zien zij veel kansen voor zorginnovatie, waarbij ieder zijn eigen kennis, kunde en ‘specialiteit’ inbrengt. Daarmee ondersteunen en versterken zij elkaar, niet alleen binnen de sector maar ook daarbuiten. Het project beperkt zich niet alleen tot de zorg maar er worden ook ‘cross overs’ gemaakt naar andere economische sectoren waaronder biobased, logistiek en creativity.

Daarnaast wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de provincie Noord-Brabant en de Regio West-Brabant om kansen te signaleren en met elkaar te verbinden.

CrossCare levert voordelen op voor zowel inwoners, ondernemers, overheid als het onderwijs in de gehele regio West-Brabant. Nieuwe zorgproducten en -diensten worden (door)ontwikkeld en komen beschikbaar voor de inwoners. Daarnaast draagt het bij aan meer werkgelegenheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de regio. CrossCare maakt deel uit van een bredere samenwerking van Brabantse partners rond opschaling van slimme oplossingen voor actief en gezond ouder worden. 

Meer informatie over het project CrossCare

Care Innovation Center West-Brabant Contactpersoon: Chantal van Spaendonck 

E: info@cic-westbrabant.nl

T: 0165 - 74 50 89