Gemeenteraad heeft volop keuze inzake toekomst kermissen

Splinter, F. (Fabiola)

Via een gevoelenspeilende raadsmededeling vraagt het college van B&W aan de gemeenteraad om zich uit te spreken over toekomstige scenario’s voor het aantal kermissen en de plek waarbij die gehouden kunnen worden.

Op dit moment kent Bergen op Zoom per jaar twee kermissen: één in het voorjaar en één in het najaar. De voorjaarskermis vindt plaats op het terrein Kijk in de Pot en de najaarskermis op Plein 13. Sinds 2014 wordt gekeken naar onder andere privatisering en eventuele aanpassing van locaties. Nadat de gemeenteraad zich heeft uitgesproken wil het college een nieuwe aanbestedingsprocedure starten.

In de raadsmededeling legt het college een aantal scenario’s voor. Zo is er de mogelijkheid om te blijven bij twee kermissen per jaar of om terug te gaan naar 1 kermis. Voorts is er de keuze voor een aantal scenario’s waarin de toekomstige locaties de revue passeren.

Zo is er de keuze uit het evenemententerrein aan de Boulevard Noord, Stadspark Kijk in de Pot (zowel bij de keuze voor één als voor twee kermissen per jaar) en de keuze voor verhuizing van de kermis(sen) naar de binnenstad.

In de raadsmededeling worden voor- en nadelen van de verschillende locaties op een rijtje gezet. Daarbij moet gedacht worden aan de hoogte van noodzakelijke investeringen, parkeerproblematiek, de lasten, de baten en het draagvlak onder de bevolking (omwonenden).