Gemeente kiest dialoog bij besluitvorming opvang vluchtelingen

Splinter, F. (Fabiola)

Een analyse, expertmeeting en een consultatie van inwoners en maatschappelijke organisaties. Om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming over de opvang van vluchtelingen, doorloopt de gemeente Bergen op Zoom diverse stappen. Het aangaan van de dialoog is hierbij een belangrijk element.

Het gemeentebestuur wil  onderzoeken hoe de gemeente Bergen op Zoom kan en wil omgaan met de verhoogde instroom van vluchtelingen. Hiervoor gaat het in gesprek met inwoners en maatschappelijke organisaties. De vraag die centraal staat, is: wil en kan de gemeente Bergen op Zoom een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen die verder gaat dan de wettelijke taakstelling en zo ja, op wat voor manier dan? Het gaat hierbij zowel om de opvang van vluchtelingen als het huisvesten van statushouders, die een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Om tot een gedegen besluitvorming te komen wordt informatie en advies ingewonnen, onder andere bij landelijke experts en lokale maatschappelijke organisaties. Zo is een van de stappen hierin het organiseren van een expertmeeting, die begin maart plaatsvindt. Tijdens deze bijeenkomst winnen college- en raadsleden informatie in bij deskundigen over relevante thema’s zoals huisvesting, financiën en ondersteuning. Daarna volgt een consultatie van inwoners en maatschappelijke organisaties. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit. Dat gebeurt naar verwachting in mei.