College ondersteunt oproep raad inzake Doel

Splinter, F. (Fabiola)

Het college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom ondersteunt de raadsbrede oproep om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn juridische stappen te ondernemen tegen het besluit om kerncentrale Doel tien jaar langer open te houden.

De gemeenteraad van Bergen op Zoom vroeg het college begin deze week of het bereid is de mogelijkheden te onderzoeken om juridische stappen te ondernemen tegen de verlenging van de exploitatie. Het college zegt daar serieus naar te willen kijken.

Naar aanleiding van een eerdere oproep van de fracties van GBWP, VVD en GroenLinks bracht burgemeester Frank Petter zijn zorgen over de veiligheid van de centrale onder de aandacht van minister Schulz. Hij deed dat in een brief, mede ondertekend door de burgemeesters van de gemeenten Steenbergen, Woensdrecht, Roosendaal, Tholen, Reimerswaal en Hulst. En in een gesprek waarbij ook de burgemeesters van Woensdrecht, Borsele, Middelburg, Maastricht,Tilburg aanwezig waren. De minister bracht samen met haar Belgische collega vorige week een bezoek aan de kerncentrale in Doel. Inmiddels heeft ook de provincie haar zorgen geuit over de verlenging van de vergunning. 

De gemeenteraad vraagt het college te kijken welke mogelijkheden er zijn om, eventueel samen met andere gemeenten en provincies, een juridische procedure tegen de verlenging te starten of aan te haken bij procedures die al zijn of mogelijk worden aangespannen door onder andere de gemeente Aken, milieuvereniging Benegora en diverse Belgische partijen.