Landschap peuterspeelzalen gaat compleet veranderen

Roks, M. (Marloes)

Het peuterspeelzaalwerk in de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen gaat in de nabije toekomst fors veranderen. Om een doorlopende leerlijn te realiseren (dus van peuterspeelzaal tot en met basisschool) zal het peuterspeelzaalwerk steeds meer in het basisonderwijs worden geïntegreerd.

De gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen hebben, vooruitlopend op de veranderende wetgeving, inmiddels belangrijke stappen gezet in de harmonisatie van de peuterspeelzalen en de kinderopvang. Vanaf 2016, voor Steenbergen met ingang van 2017, wordt de peuteropvang niet meer alleen door de Stichting Peuterspeelzalen aangeboden, maar ook door een aantal kinderopvangorganisaties die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Doel hiervan is om de keuzevrijheid van ouders en het aantal kinderen in de peuteropvang te vergroten.  Door de voorzieningen voor het jonge kind samen te voegen kunnen via de doorgaande ontwikkel- en leerlijn betere kansen geboden worden aan kinderen.

Zoals het er nu naar uitziet neemt de Lowys Porquinstichting 19 peuterspeelzalen over van de Stichting Jeugd en Welzijn, de koepelorganisatie van de stichtingen peuterspeelzalen Bergen op Zoom en Steenbergen. Finale besluitvorming rond de overgang van deze 19 speelzalen wordt verwacht rond 1 april 2017. Alle partijen hebben uitgesproken het belangrijk te vinden om de bestaande activiteiten rondom het peuterspeelzaalwerk te kunnen behouden. Dat zorgt dan voor continuïteit van de peuteropvang en geeft duidelijkheid voor peuters en hun ouders. Hierbij wordt ingezet op behoud van kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk en van werkgelegenheid voor het huidige personeel voor de komende jaren.

De komende maanden zal er verder worden gewerkt aan concrete uitwerking van de overname van peuterspeelzalen.