Bergen op Zoom gaat voor storytelling

Homs, J.J.E. (Etiënne)

In 2017 wil de gemeente Bergen op Zoom dé storytellingstad van Nederland zijn. De stad kan zich onderscheiden door zich te specialiseren én uit te blinken in storytelling. Dat is op 14 december tijdens een inspiratieavond in het Markiezenhof gepresenteerd, als de uitkomst van het cocreatie-traject Expeditie Catan.

Wethouder Van der Weegen: “Storytelling is veel meer dan het vertellen of lezen van een verhaaltje. Tekst/beeldcombinaties, video, videomapping, audio, virtual reality, augmented reality, gamification, dans, kunst, muziek, rap, minstreels, straattheater, poppenkast, live vertellers; dit is allemaal storytelling. Maar de basis vormt altijd een goed verhaal. Door Storytelling wordt een omgeving gecreeërd waarin het luisteren naar, beleven van, ontwikkelen en uiten (verbeelden, vertellen) van verhalen mogelijk is zodat je verhalen op de meest uiteenlopende manieren kunt beleven. Dit concept doet recht aan het DNA van de Bergenaar en biedt mogelijkheden om bestaande activiteiten en verhalen met elkaar te verbinden.”

Eerste stappen storytelling  

De eerste stappen voor storytellingstad worden in 2017 al gezet. Het Markiezenhof wordt een verhalenpaleis, met verschillende functies die samenhangen met storytelling. In het voorjaar 2017 komt er een toerismepoort in het Markiezenhof: de VVV in combinatie met een cultuurbalie. Hierdoor ontstaat een 'knooppunt' voor de eigen bewoners én bezoekers in de stad én regio (Brabantse Wal). Voor de herinrichting van het Markiezenhof wordt een plan van aanpak opgesteld. Er komt een story academie en een story lab.  Daar wordt het ambacht van storytelling vorm gegeven en wordt gestart met het realiseren van verschillende verhaallijnen. 
Voor het verder uitwerken van dit concept vinden in 2017 weer inspiratiesessies en werkateliers plaats met de diverse partners. Bewoners en externe partijen kunnen zich hiervoor aanmelden.

Brede aanpak Binnenstad

Het concept storytelling is ontstaan uit Expeditie Catan, dat weer een onderdeel is van de Brede Aanpak Binnenstad. Het doel van Expeditie Catan is het toevoegen van een trekker voor de binnenstad, de invulling van het Markiezenhof en de monumenten en daaraan gelinkte evenementen. Expeditie Catan is een cocreatie van ondernemers, culturele stichtingen, inwoners, cultuurbedrijf, citymarketing en de gemeente. De Brede Aanpak Binnenstad is 2016 in het leven geroepen om de binnenstad toekomstbestendig te maken zodat het als belangrijke ecomonische motor kan blijven fungeren. Ook moet de leefbaarheid verder worden verbeterd en is het belangrijk dat cultuurhistorische en sociaal maatschappelijke waarden zich kunnen ontwikkelen. Samenwerking met stakeholders is hierbij onontbeerlijk.