Vooraankondiging werkzaamheden gas- en drinkwaterleiding Warande Oost

Splinter, F. (Fabiola)

Tussen september en december 2016 gaat de firma de Bam in opdracht van Enexis en Brabant Water de gas- en drinkwaterleiding in Warande Oost - wijk ten zuiden van het Zonneplein en de wijk, liggende tussen de Beukenlaan, Van Heelulaan en Dokter de Ramlaan - vervangen. Ook worden de huisaansluitingen van het gas en water waar nodig vernieuwd.

Omdat ook een gedeelte van het straatwerk in het trottoir zal worden opengebroken op de plaatsen waar de gas- en waterleidingen zal worden vervangen, kunnen omwonenden eind augustus overlast ondervinden. Het trottoir wordt weer hersteld als de oude gas- en waterleidingen zijn vervangen.

Mogelijk ondervindt u (geluids)overlast in de straat door containers, werkverkeer of graafmachines. Wij vragen hiervoor uw begrip en proberen de overlast tot een minimum te beperken.

De gearceerde vlakken op het plattegrondje geven exact de werkgebieden aan.