Aanpassing in wet maakt bouwen voor bedrijven in Bergen op Zoom stuk aantrekkelijker

Splinter, F. (Fabiola)

Het wordt voor bedrijven die zich willen vestigen in Bergen op Zoom, of die grote aanpassingen willen doen aan bestaande panden, een stuk eenvoudiger om daar snel mee te beginnen. Oorzaak daarvan is de 11de tranche van de Crisis- en Herstelwet die recent in werking is getreden.

Normaal gesproken leveren dergelijke aanpassingen in wetten geen spectaculaire gevolgen op, maar in dit geval wordt Bergen op Zoom specifiek genoemd als gemeente waar de bouwvergunning niet hoeft te wachten op de milieuvergunning. Dat betekent dat bedrijven vaak al binnen 8 weken, gerekend vanaf het indienen van de bouwaanvraag, kunnen starten met de bouw of verbouw van hun pand. In veel gevallen betekent dat een tijdwinst van een half jaar.  

Uitzondering                                          

Dat hierbij specifiek een uitzondering wordt gemaakt voor de gemeente Bergen op Zoom, komt doordat de gemeente zelf dit onderwerp heeft aangereikt als issue waaraan grote waarde wordt gehecht in het kader van vereenvoudiging of versnelling van Wabo-procedures. Normaal gesproken is het zo, dat in het geval dat een bedrijf een groot plan wil realiseren, bijvoorbeeld een grote uitbreiding of herschikking van productieprocessen, maar ook een totale nieuwbouw, milieu en bouwen in één procedure gekoppeld moeten worden. Die koppeling lijkt handig, maar in de praktijk is het vaak niet zo, omdat ondernemers vaak al zo snel mogelijk met bouwen willen beginnen en vervolgens in een wat later stadium de milieuvergunning willen regelen. Wachten op een complete vergunning kost vaak teveel tijd. Tijd die ondernemers juist heel graag willen benutten om alvast met de bouw te starten.                                                 

Meedenken

Wethouder Ad Coppens (Economische Zaken) vindt dat Bergen op Zoom op deze manier goed meedenkt met het bedrijfsleven en met mogelijke investeerders. “Uiteraard denken we ook op andere manieren mee. Niet voor niets hebben we nog niet zo heel lang geleden een economisch stimuleringsfonds ingesteld en krijgen bedrijven via Aangenaam Bergen op Zoom alle mogelijke ondersteuning. Nu kan er ook nog eens tijdswinst geboekt worden bij de bouw of verbouw van bedrijfspanden. Wat dat betreft doen we er alles aan om de werkgelegenheid in Bergen op Zoom te vergroten en grijpen we iedere gelegenheid aan, om ondernemers in onze stad zo goed mogelijk te faciliteren”.