Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit staat hoog op de agenda

Splinter, F. (Fabiola)

Dinsdag 30 augustus heeft minister Ard van der Steur een bezoek gebracht aan de gemeente Bergen op Zoom. Onder leiding van burgemeester Frank Petter sprak hij met de gemeente Bergen op Zoom, het OM, de Politie, de Belastingdienst en het RIEC over de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

De aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit heeft prioriteit in Bergen op Zoom. De gemeente Bergen op Zoom, politie, Belastingdienst, OM en het RIEC hebben daarom de handen ineen geslagen en werken samen in de aanpak van verdachte personen en organisaties die zich bezig houden met georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Illegaal verkregen vermogen wordt door criminelen vaak geïnvesteerd in luxe goederen en legale branches, zoals vastgoed en horeca. Dit leidt tot het ongewenste effect van vermenging onder- en bovenwereld. De overheid treedt hier tegen op en staat voor een veilige en eerlijke leefomgeving voor iedereen.

Samenwerking

Burgemeester Frank Petter: “De afgelopen twee jaar hebben we intensief samengewerkt aan de integrale aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit. We hebben vandaag de minister kunnen laten zien dat deze aanpak  - zoals we dat in Bergen op Zoom doen - werkt.” Na het aantreden van Petter als burgemeester van Bergen op Zoom werd hij geconfronteerd met onwenselijke situaties. Dat wilde Petter aanpakken. Door het gesprek aan te gaan met diverse partners én de gemeenteraad is Petter erin geslaagd de samenwerking te intensiveren. Partners zoeken elkaar op, er zijn korte lijnen zodat men strategisch, effectief en realistisch kan handelen. 

Integrale aanpak 

Minister Ard van der Steur: “Goed te zien hoe de integrale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit ook stevig wordt opgepakt in Bergen op Zoom. In 2015 zijn in heel het land door gemeenten, het  Openbaar Ministerie (OM), politie, de Belastingdienst, de bijzondere opsporingsdiensten en de Koninklijke Marechaussee weer lovenswaardige resultaten geboekt. Het is zaak dat opsporingsdiensten en het lokaal bestuur gezamenlijk blijven optrekken als één overheid want er valt nog het nodige werk te verzetten om het ondermijnende effect van de georganiseerde misdaad op de samenleving verder terug te dringen.”

Ook de komende jaren heeft de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit, in de breedste zin van het woord, de volle aandacht. “De samenwerking die we nu hebben ingezet houden we met z’n allen vast, want dat werkt!”, aldus Petter. 

Steur en Petter