Tuinwijk heeft een impuls gekregen

Splinter, F. (Fabiola)

De buurt Tuinwijk zuid-west in Bergen op Zoom was aan een opfrisbeurt toe. De gemeente heeft samen met Stadlander en de bewoners de openbare ruimte van deze buurt aangepakt. Stadlander zet zich in om de leefbaarheid in de woonwijken te verbeteren. De gemeente verzorgt het groot onderhoud. De twee partijen zijn samen opgetrokken in Tuinwijk om de buurt een impuls te geven.

Bewoners hebben tijdens een inloopsessie hun wensen voor de buurt kenbaar gemaakt. De wensen zijn meegenomen in de uitvoering van het plan. Zo is onder andere beschadigde bestrating hersteld, zijn er bomen verwijderd en is er nieuw groen aangeplant. Ook is er een nieuwe centrale ontmoetingsplek gecreëerd. Op deze plek zijn plantsoenen aangelegd, bankjes en bewegingstoestellen geplaatst. Buurtbewoners van jong tot oud kunnen hier vrij gebruik van maken. Wethouder Patrick van der Velden: “Het  is mooi dat gemeente en Stadlander zich gezamenlijk inzetten voor een schone en groene wijk. Woonplezier is belangrijk en een fijne omgeving speelt daarbij een belangrijke rol.”   

Officiële heropening

Vandaag is de buurt feestelijk heropend op het veld naast het Petuniapad. Tijdens de opening is  er een clinic gegeven door de leverancier van de bewegingstoestellen. Wethouder Yvonne Kammeijer en Stadlander directeur Ton Ringersma waren hierbij aanwezig samen met de bewoners en geïnteresseerden. Wethouder Yvonne Kammeijer: “Ontmoeting tussen mensen is het begin van saamhorigheid in de buurt. Door deze centrale ontmoetingsplek te creëren komen jong en oud elkaar tegen.”

Tuinwijk zuidwest