Nog schonere stad door inzet serviceteams Bergen op Schoon

Splinter, F. (Fabiola)

Om de gemeente Bergen op Zoom nog schoner te krijgen worden de komende tijd twee serviceteams Bergen op Schoon ingezet. In het kader van de Participatiewet wordt 10 mensen werk aangeboden in de openbare ruimte. Daarnaast worden twee zogenoemde ‘straatstofzuiger’ teams ingezet. Uiteindelijk zal dit leiden tot een schone stad en tot doorstromen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar regulier werk.

De mensen die extra worden ingezet worden intensief begeleid. Dit gebeurt door training en instructies te geven en opleidingen aan te bieden. Daarnaast moet de werkervaring ervoor zorgen dat mensen ritme krijgen en is het goed voor de sociale contacten. De begeleiding gebeurt door een klantmanager van de ISD. Op het werk zelf vindt begeleiding plaats door een voorman van de WVS-groep.

De tien man die aan de slag gaan hebben eerst een selectieprocedure bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst doorgemaakt. Vervolgens worden de klanten eerst intern bij de WVS-groep voorbereid om deel uit te gaan maken van de Serviceteams Bergen op Schoon. De WVS-groep verzorgt een interne instructie op het gebied van Arbo, veiligheid, huisregels, integriteit, taken en veilig werken in de openbare ruimte.

Vooralsnog worden de serviceteams Bergen op Schoon ingezet om binnenstad, woonwijken en buitengebied schoon te houden en de groenvoorziening te ondersteunen. De teams gaan deze werkzaamheden verrichten naast het reguliere onderhoud dat wijkploegen reeds verzorgen. Het moet dus gezien worden als een surplus bovenop het onderhoudsniveau wat is vastgelegd in het beheerplan IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte). Nadrukkelijk gaat het om activiteiten in het kader van een participatieplaats. Die mogen niet ten koste gaan van reguliere arbeid.

Na 3 maanden vindt er een evaluatiegesprek plaats om te bepalen of doorstroming naar een wijkteam haalbaar is. Weer 3 maanden later kan worden beoordeeld of er een toekomstperspectief is in de groenvoorziening. Als dit het geval is een opleidingsprogramma via een leerbedrijf een optie.  

Verlenging van de periode in het serviceteam is ook een optie als men nog niet echt klaar is voor een volgende stap. Het einddoel is echter wel uitstroom naar vast werk. Dit kan binnen de organisatie zijn, maar ook daarbuiten.