Bijeenkomst voor betrokkenen bij drankincident

Roks, M. (Marloes)

Op donderdagavond 21 april 2016 is door de gemeente Bergen op Zoom in samenwerking met Novadic Kentron, de GGD, de politie en een ambulanceverpleegkundige een preventieavond over alcoholgebruik onder jongeren georganiseerd op het Stadkantoor. De aanleiding voor deze avond is het uit de hand gelopen feestje van 2 april jl. waarbij vier jongeren met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Voor de preventieavond zijn alle jongeren die op dit feestje aanwezig waren samen met hun ouders uitgenodigd. Tijdens de avond hebben de ouders en de jongeren een apart programma gevolgd. Novadic Kentron heeft het programma voor de ouders verzorgd, de GGD heeft samen met de ambulanceverpleegkundige een programma verzorgd voor de jongeren.

De ouders zijn met Novadic Kentron en elkaar in gesprek geweest over wat alcohol doet met het puberbrein en wat ouders kunnen doen om het risico op overmatig alcoholgebruik te verminderen. Het stellen van duidelijke regels over alcoholgebruik en het open gesprek met het kind hierover zijn hierbij de belangrijkste punten. Met de jongeren is stilgestaan bij wat er die avond en de periode erna met hen is gebeurd. Ook is gesproken over wat alcohol doet met de hersenen van een jongere. De politie heeft toelichting gegeven over wat de gevolgen zijn voor de hulpdiensten bij dit soort incidenten.  

Na deze avond vinden er nog preventieve gesprekken plaats tussen enkele van de ouders en Novadic Kentron. Voor wat betreft de gemeente en de samenwerkende organisaties is hiermee het incident afgesloten. Er is geen sprake meer van HALT-verwijzingen. De gemeente kijkt samen met de andere partijen positief terug op deze avond. De ouders gaven ook aan het positief te vinden dat deze avond werd georganiseerd.