Huishoudelijke Hulp Toelage

Roks, M. (Marloes)

De laatste tijd is er veel veranderd in de zorg. Gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheden. En moeten flinke bezuinigingen op de zorg.
Daarom kijken we eerst naar wat u zelf, met behulp van mensen in uw omgeving, kunt doen.
We regelen minder snel betaalde huishoudelijke ondersteuning aan onze inwoners. Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

Wanneer krijgt u een Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)?

 • Dat kan alleen als u al Huishoudelijke Ondersteuning van de gemeente ontvangt op basis van de Wmo,
 • of als u als mantelzorger geregistreerd staat (of bereid bent u in te laten schrijven) bij het mantelzorgsteunpunt.
 • U moet dan wel contact opnemen met uw zorgaanbieder en samen bespreken wat er mogelijk is.

Dit zijn de zorgaanbieders huishoudelijke ondersteuning op de Brabantse Wal:

 • Axxicom
 • DAT
 • Dunya Zorg
 • Elab Care
 • Privazorg
 • Actiefzorg
 • TWB
 • Tzorg

Welk werk kunt u laten doen met een Huishoudelijke Hulp Toelage?

 • Met de toelage kunt u eens een grote schoonmaak laten doen, een zolder of kelder opruimen of ramen laten zemen.
 • Als u mantelzorger bent kunt u de toelage gebruiken om uw zorg tijdelijk wat te ontlasten. Of voor de taken waar u in uw eigen huishouden niet meer aan toekomt.

Wat u verder nog moet weten:

 • De toelage geldt voor maximaal 2 uur per week .
 • Per uur bent u in 2017 een eigen betaling verschuldigd van €5,00.
 • Deze eigen betaling staat los van de eigen bijdrage die u verschuldigd bent op grond van de Wmo.
 • Deze kosten worden door de zorgaanbieder rechtstreeks bij u in rekening gebracht. Hiervoor kan geen bijzondere bijstand worden verstrekt.
 • Er is een budget voor 2017 waaruit de toelagen betaald worden. Als dit budget op is kunnen er geen Huishoudelijke Hulp Toelagen meer verstrekt worden .