Intentieovereenkomst Leeftijd vriendelijke gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom

Jeroen van Bommel

West-Brabant vergrijst sneller dan de rest van Nederland. In West Brabant is nu al 33 % van de inwoners ouder dan 55 jaar. Ook in de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom neemt het aantal inwoners van 65 jaar of ouder toe als gevolg van de vergrijzing. Dit vraagt om een actieve benadering over hoe gemeenten en organisaties omgaan met ouderen. Hoe blijven ouderen meedoen in de samenleving op een volwaardige manier?
Op woensdag 4 oktober tekenden de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal en het Bravis Ziekenhuis dan ook een intentieovereenkomst Leeftijd Vriendelijke Gemeente (Age-friendly City) met Avans Hogeschool, katholieke ouderenbond BAS, KBO-kring Roosendaal en het Care Innovation Center.

Eind 2016 is Leeftijd Vriendelijke Gemeente (Age-friendly City) voor het eerst onderwerp van gesprek geweest tussen de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal en het Bravis Ziekenhuis. Naar aanleiding daarvan is de intentie uitgesproken om nauw met elkaar te gaan samenwerken op dit onderwerp.

Ook geschikt voor andere doelgroepen

Met behulp van het concept Leeftijd Vriendelijke Gemeente (Age-friendly City) van de World Health Organisation (WHO) geven alle partners dit beleid verder vorm. Er ontstaat zo een situatie waarin ouderen geen obstakels ervaren om mee te kunnen doen aan de samenleving. Alhoewel de aanpak van de WHO zich vooral richt op de doelgroep senioren is de aanpak van leeftijd vriendelijk ook geschikt voor het benaderen van andere doelgroepen. Vanwege de vergrijzing is het wel belangrijk om bijzondere aandacht te geven aan de ouderen.

 Acht relevante leefdomeinen

De vergrijzing heeft invloed op tal van beleidsterreinen, in het concept leeftijdsvriendelijke gemeente komen acht relevante leefdomeinen voor ouderen aan bod, waardoor het mogelijk is om de verschillende beleidsterreinen van de gemeente aan elkaar te verbinden. Deze leefdomeinen zijn: mobiliteit - wonen - sociaal culturele participatie - respect en sociale inclusie - maatschappelijke participatie - communicatie en informatie - gezondheid en zorg.

Age-friendly city