Hulp bij wonen en vervoer

Misschien kunt u door uw ouderdom, beperking of ziekte niet meer zelfstandig reizen. Of vindt u het moeilijk u te verplaatsen in en om uw woning. Daardoor kunt u bijvoorbeeld geen boodschappen doen. Of kunt u geen andere mensen meer ontmoeten.

Vaak willen mensen in uw omgeving helpen. Denk aan uw partner of inwonende kinderen. Maar ook andere familieleden, vrienden en buren. Ook kunt u zich met uw hulpvraag melden bij de gemeente. De gemeente gaat dan met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden. De gemeente kijkt naar wat u zelf kunt doen en of mensen uit uw omgeving kunnen helpen.

Misschien zijn er voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld de boodschappenbus, een bezorgdienst of de regiotaxi.

Komt uit het onderzoek naar voren dat u hulp nodig heeft die meer aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden? Dan kunt u bij de gemeente een maatwerkvoorziening aanvragen. Dit is bijvoorbeeld een rolstoel of scootmobiel.

Kosten

De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Voor de hoogte van het bedrag kijkt de gemeente naar uw gezinssamenstelling, gezamenlijk inkomen en vermogen.

Contact

Meld uw hulpvraag bij de gemeente.

Digitaal

U kunt zich bij de Wmo Bergen op Zoom melden met behulp van het meldingsformulier .

Het onderzoeksformulier kan uw begeleider en/of behandelaar samen met u invullen en meesturen met de melding.

Telefonisch

Op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.30 uur wordt u direct te woord gestaan door een adviseur van het team Wmo-voorzieningen op telefoonnummer 0164 - 277760

Persoonlijk

Voor persoonlijke ondersteuning bij het doen van een melding Wmo kunt u terecht bij Vraagwijzer. Op de website van Vraagwijzer vindt u alle actuele openingstijden en contactinformatie.

Meenemen

Meld uw hulpvraag bij de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. Heeft u niemand in uw omgeving die u met de melding kan helpen? Er zijn organisaties die cliƫntondersteuning bieden en u kunnen ondersteunen.

De gemeente maakt een afspraak met u voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of een kennis. Maar dit mag bijvoorbeeld ook iemand van de cliƫntondersteuning zijn.

Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met de gemeente. De gemeente bespreekt met u de volgende zaken:

  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?

Na het gesprek wordt een plan van aanpak geschreven. Staat in het plan dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget te krijgen.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw melding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.