Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Als u gehandicapt bent en zelf autorijdt, kunt u in aanmerking komen voor een bestuurderskaart. Een bestuurderskaart is een gehandicaptenparkeerkaart. Met deze kaart mag u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Op uw bestuurderskaart staat geen kenteken. U kunt dus met elk voertuig gebruikmaken van de kaart.

De kaart is ook geldig in de meeste Europese landen. U moet zich wel aan de parkeerregels houden die daar gelden.

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u op gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren. Er zijn 3 verschillende kaarten: 

 • bestuurderskaart: Heeft u een beperking en rijdt u zelf auto? Dan kunt u een bestuurderskaart aanvragen. Op de kaart staat geen kenteken. U kunt de kaart in elke auto gebruiken.
 • passagierskaart: Heeft u een beperking en bent u afhankelijk van vervoer door anderen? Dan vraagt u een passagierskaart aan.
 • een kaart voor zorginstellingen: Hiermee kunnen zorginstellingen bewoners met een beperking vervoeren.

De bestuurderskaart en de passagierskaart staan op uw naam. Alleen u kunt de kaart dus gebruiken. 

Vanaf 1 juli 2017 vraagt u uw Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aan bij Team WMO van de gemeente Bergen op Zoom. Bereikbaar via: 

 

De bestuurderskaart is aan te vragen als u een bestuurder bent van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel, en:

 • U ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking heeft die minstens een halfjaar duurt;
 • U met de gebruikelijke loophulpmiddelen minder dan 100 meter aaneengesloten zelfstandig te voet kan overbruggen of permanent rolstoelgebonden bent.

 

Een GPK is alleen verkrijgbaar als u bent gekeurd door een onafhankelijke keuringsarts. De kosten voor de verplichte medische keuring zijn vanaf 1 juli 2017 voor eigen rekening.  U heeft keuzevrijheid voor een instantie met onafhankelijke artsen. Met 3 partijen heeft de gemeente afspraken gemaakt:

 • Argonaut
 • Stichting SAP
 • GGD 

Als er duidelijk recht is op een GPK volgens de criteria in de Regeling gehandicaptenparkeerkaart, dan kan het college zonder medisch advies een GPK toekennen. Dit wordt per aanvraag en individu bekeken.

• Gratis parkeren met GPK alleen op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen 

•In betaald gebied in een gewoon parkeervak betaalt u voor het parkeren

 

Wat moet u weten?

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder of passagier zijn:

 • U heeft een medisch onderzoek gehad.
 • U kunt geen 100 meter achter elkaar lopen.
 • U bestuurt zelf het voertuig (bestuurderskaart), of
 • U bent van deur tot deur afhankelijk van de hulp van de bestuurder (passagierskaart). 

Kosten

 • Kosten GPK € 60,00. Dat is € 27,50 voor de aanvraag en € 32,50 voor de kaart.
 • De kosten voor de medische keuring verschillen per partij en liggen tussen de €100,00 en € 200,00.

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Meenemen

Zo vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan:

 • U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente waarin u woont.
 • U heeft nodig:
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • 2 dezelfde en duidelijke pasfoto's
  • een kopie van uw rijbewijs (voor een bestuurderskaart)

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.