Emigreren

Direct regelen

U meldt uw verhuizing naar het buitenland maximaal 5 dagen van tevoren bij de gemeente. U moet een melding doen als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u de verhuizing melden bij de gemeente. 

Verblijft u minder dan 8 maanden in het buitenland? Dan kunt u de verhuizing melden, maar het hoeft niet.

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de basisregistratie personen (BRP). Zoals de Belastingdienst en de pensioenfondsen.

Wat moet u weten?

Als iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland verhuist, kunt u de melding schriftelijk doen. Dit kan gedaan worden door:

 • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
 • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
 • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar

Blijven er mensen op uw huidige adres in Nederland achter? Dan moeten de mensen die naar het buitenland verhuizen zich persoonlijk melden bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. Aangifte van vertrek door een gemachtigde is niet mogelijk.

Bewijs van uitschrijving 
Indien u een bewijs van uitschrijving wilt ontvangen dan kunt u die alleen meekrijgen aan de balie op de dag van de uitschrijving zelf.

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Een bewijs van uitschrijving kost € 10,00

(tarief 2017)

Contact

U doet de melding bij de gemeente, binnen 5 dagen voor uw vertrek. 

Als u geen aangifte doet van emigratie, kan de gemeente u een boete opleggen.

Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Vraag dit aan bij een RNI-gemeente. Deze gemeenten zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland en Zwolle.

U moet het nieuwe land van verblijf en het eerste adres van verblijf in dat land aangeven. Dit eerste adres van verblijf wordt geregistreerd in de laatste woongemeente in Nederland. Overheidsinstellingen als bijvoorbeeld de Belastingdienst, pensioenfondsen en de SVB gebruiken dit adres voor de verdere afwikkeling van zaken. 

Digitaal aanvragen
Vraag het product via bovenstaande knop aan.

Persoonlijk aanvragen

zonder afspraak
Van maandag tot en met vrijdag: van 09.00 tot 13.00 uur
Donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

met afspraak
U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 140164.

Meenemen

Om uw emigratie door te geven, heeft de gemeente van u nodig:

 • in welk land u zult verblijven
 • wat uw eerste adres is (met plaatsnaam)
 • de datum waarop u verhuist
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • uw naam en geboortedatum.
 • de namen en geboortedata van eventuele gezinsleden die meeverhuizen
 • uw oude adres