Brandveiligheid tijdelijke bouwwerken

Heeft u een gebouw of ruimte (zoals een tent) tijdelijk in gebruik? Om toestemming te krijgen voor het gebruik moet de gemeente samen met de brandweer het gebouw of de ruimte controleren op brandveiligheid.

Wat moet u weten?

Voor tijdelijke bouwwerken is de brandbeveiligingsverordening van toepassing. Op basis van de brandbeveiligingsverordening is het niet toegestaan om een gebouw of ruimte in gebruik te hebben zonder een verleende gebruiksvergunning wanneer:

  • meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn of,
  • aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft of,
  • aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft.

Kosten

  • €82,18

(tarief 2017)

Contact

Voordat u het tijdelijke bouwwerk gaat gebruiken, moet u contact opnemen met de brandweer.

Meenemen

U laat de volgende gegevens aan de brandweer zien:

  • een situatieschets
  • een plattegrond met daarin de brandveiligheidsmaatregelen
  • het aantal mensen dat in het tijdelijke bouwwerk zal verblijven
  • Geldig certificaat brandwerendheid tentdoek (indien van toepassing)