Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen.

Het verschil tussen beide documenten is:

 • Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
 • Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand.

Kosten

Bewijs van in leven zijn
Aanvraag aan het loket: € 10,00.
Digitaal aangevraagd: € 9,00

Attestatie de Vita
Attestatie de Vita: € 12,90
Attestatie de Vita voor aanvraag van een pensioen*

* Dit document is kosteloos wanneer u een bewijs overlegt, dat het document nodig is voor pensioendoeleinden.

(tarief 2017)

Contact

U kunt dit product op de volgende manieren aanvragen:

Digitaal aanvragen
Vraag het product via bovenstaande link online aan.

Persoonlijk aanvragen
zonder afspraak
Van maandag tot en met vrijdag: van 09.00 tot 13.00 uur
Donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

met afspraak
U kunt digitaal een afspraak maken voor het aanvragen van dit product.
U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 140164.

Attestatie de vita
Dit product kunt u alleen persoonlijk aanvragen bij de gemeente.

Meenemen

Zo vraagt u een bewijs van in leven zijn aan: 

 • Log in met uw DigiD bij de gemeente waarin u woont.
 • Vul de gegevens in.
 • U betaalt het uittreksel online met iDEAL.
 • U krijgt het bewijs van in leven zijn thuisgestuurd.

Zo vraagt u een attestatie de vita aan:

 • U gaat persoonlijk naar de gemeente waar u verblijft.
 • U neemt mee:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • eventueel het bericht van de instantie waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft
 • U betaalt de kosten bij de aanvraag. Graag met pin betalen.