Klacht over de gemeente indienen

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt dan een klacht indienen. Dit moet u doen bij het college van burgemeester en wethouders. Zij kunnen u vragen om meer uitleg. U legt dan uit waardoor u te maken kreeg met de gemeente. Ook geeft u precies aan wat er gebeurd is. U krijgt de beslissing per post toegestuurd.

Contact

U dient uw klacht in bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.

Termijn

  1. Uw klacht behoort binnen 6 weken te worden afgehandeld. Indien nodig kan deze termijn met 4 weken worden verlengd.
  2. Uw klacht kan als u daarmee akkoord gaat- telefonisch of mondeling tijdens een gesprek worden afgehandeld.
  3. Is het niet mogelijk uw klacht op deze wijze naar tevredenheid op te lossen, dan wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting. Ook degene over wie wordt geklaagd wordt gehoord. Het afdelingshoofd van de betreffende afdeling zit de hoorzitting voor. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. De algemeen directeur neemt vervolgens een beslissing over uw klacht. Hiervan krijgt u schriftelijk bericht.
  4. Bent u het niet eens met de wijze waarop u klacht is afgehandeld of met het besluit over uw klacht, dan kunt u zich tot de Nationale Ombudsman wenden.

Bezwaar & beroep

Als u het niet eens bent met het college van burgemeester en wethouders, kunt u naar de nationale ombudsman gaan.