Wethouder P.A.M. (Patrick) van der Velden

Administrator

P.A.M. (Patrick) van der Velden4e loco-burgemeester 

E-mail: P.VanDerVelden@bergenopzoom.nl 
Secretariaat, telefoonnummer 140164 

Portefeuille 

 • Stedelijke ontwikkeling
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Openbare ruimte
 • Wonen
 • Vergunningen m.u.v. evenementenvergunningen

Programmabestuurder

 • Landschappen van Allure
 • Omgevingswet
 • Binnenstad

Projectbestuurder

 • Attero
 • Randweg west

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
 • Plaatsvervangend voorzitter Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant (VvC )