Nieuwsfeiten Bergen op Zoom 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Natuurpodium in 2015 gerealiseerd

NatuurpodiumOp vrijdag 18 september 2015 is het nieuwe Natuurpodium Brabantse Wal officieel geopend voor publiek. De opening werd verricht door Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord en door Eef Lemmens, achterkleindochter van Leo Hopmans, die als eerste ondernemer brood zag in de locatie waar het Natuurpodium nu is gevestigd. Het Natuurpodium is een educatief bezoekerscentrum dat informatie geeft over de Brabantse Wal. Het is een podium waarop kennis, beelden, ideeën en meningen over de Brabantse Wal worden gedeeld.  Het Natuurpodium zal naast een educatieve functie ook een recreatieve en een zakelijke functie vervullen. Het bezoekerscentrum, het hostel en het klimbos moeten hierdoor naadloos in elkaar overgaan. Naast Stayokay en de gemeente Bergen op Zoom werken ook Brabants Landschap, IVN Groene Zoom, Stichting Brabantse Wal en het primair onderwijs mee aan het Natuurpodium. De locatie moet hét vertrekpunt zijn voor het leren, het beleven en het ontdekken van de Brabantse Wal.

Minister Kamp in Bergen op Zoom voor overhandiging actieplan Economische Structuurversterking

Minister Kamp en Burgemeester PetterMinister Henk Kamp van Economische Zaken was op 3 februari in Bergen op Zoom aanwezig om het Actieplan Economische Structuurversterking in ontvangst te nemen. In dit belangrijke document staan concrete acties en aandachtsgebieden benoemd voor de bevordering van een gezonde en concurrerende economie van de Delta-regio. De minister ontving het actieplan uit handen van de burgemeester en gedeputeerden Bert Pauli (Noord-Brabant) en Ben de Reu (Zeeland). De directe aanleiding voor de totstandkoming van het plan is de beëindiging van de sigarettenproductie bij Philip Morris.

Het verdwijnen van de sigarettenproductie betekent een gevoelige klap voor de stad en de directe omgeving. Het besluit van Philip Morris staat helaas niet op zichzelf. “Door andere sluitingen en ingrijpende ontslagrondes in de regio komt de arbeidsmarkt verder onder druk te staan. Met een positief effect op de werkgelegenheid op lange(re) termijn zetten we met het actieplan in op de versteviging van de basis waarop de economie in de Delta-regio moet steunen: een nieuwe toekomstgerichte en concurrerende, industriële economie.

Het Actieplan Economische Structuurversterking (ESV) Delta-regio is te beschouwen als een zogenaamde versnellingsagenda. Waar kan en moet ‘direct’ mee begonnen worden? De projecten die in het plan zijn opgenomen, sluiten aan bij de kansrijke sectoren en thema’s in de regio: Biobased Economy, Maintenance, Logistiek, Energie en Grondstoffen, Human Capital, Ondernemerschap en Bereikbaarheid. Onder elk van deze actiegebieden hangen concrete, direct te starten of te versnellen projecten. Het Actieplan Economische Structuurversterking is een samenwerking tussen het regionale bedrijfsleven, de gemeente Bergen op Zoom, provincie Noord-Brabant, provincie Zeeland, het ministerie van Economische Zaken, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), de Regio West-Brabant (RWB), REWIN, Impuls (de Zeeuwse Ontwikkelmaatschappij), Strategic Board Delta Region en Philip Morris.

Gemeente Bergen op Zoom doet mee aan NLdoet

Het Oranje Fonds organiseerde op 20 en 21 maart 2015 - samen met duizenden organisaties in het land – NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. De afgelopen 10 jaar zijn er maar liefst 40.000 klussen geklaard en hebben 1,5 miljoen mensen deelgenomen.

NL Doet verbreedt de wereld van vrijwilligers. Ze ontmoeten nieuwe mensen en nieuwe organisaties en blijven daarmee contact onderhouden. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve inwoners voor de samenleving zijn. Daarnaast draagt NLdoet bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk.

In Bergen op Zoom vinden we actieve inwoners belangrijk.  Actief zijn, meedoen en elkaar helpen is gemakkelijk. Dat lieten wij als college van de gemeente Bergen op Zoom tijdens NLdoet zien. Op 21 maart gingen we naar de GGZWNB om daar met cliënten te wandelen door de bosrijke omgeving.

Samen leven in vrede en vrijheid. Daar staat de gemeente Bergen op Zoom voor Nu en in de toekomst.

2015 was een jaar met veel aanslagen en daarbij vielen helaas ook veel doden.  Vooral de aanslagen die in Frankrijk plaatsvonden en met name in Parijs hebben velen bezig gehouden.  Binnen de samenleving zijn mensen ongerust en maken zich zorgen om de toekomst. Samen leven in vrede en vrijheid is een groot goed, dat volstrekt normaal is, maar zeker niet vanzelfsprekend. Vanuit deze gedachte wilde de gemeenteraad van Bergen op Zoom met de Bergse samenleving de dialoog aangaan over vrede en vrijheid, ieder vanuit eigen achtergrond en overtuiging. De bijeenkomst ‘Samen leven in vrede en vrijheid’ vond op bevrijdingdag dinsdag 5 mei plaats in Poppodium Gebouw-T aan het Wilhelminaveld in Bergen op Zoom. Vertegenwoordigers van diverse cultureel maatschappelijke organisaties discussieerden daar met vertegenwoordigers van de gemeenteraad over vrede en vrijheid.

De Parijse aanslagen in januari en in november van dit jaar waren aanleiding om spontane herdenkingsbijeenkomsten te houden bij het “NU”-monument op het Thaliaplein.

Beleidskader 2016-2019: ‘Nieuwe bezuinigingen, maar ook verlaging van lokale lasten’

Vanaf volgend jaar zullen de lokale lasten in de gemeente Bergen op Zoom opnieuw omlaag gaan. Het college voorziet met name een daling van de belasting voor afvalstoffen en riolering. Per saldo dalen de belastinglasten voor de Bergse bevolking met € 850.000,-.

Een en ander staat te lezen in het Beleidskader 2016-2019 dat in juni door de gemeenteraad wordt besproken. In het Beleidskader stelt het college een pakket van bezuinigingsmaatregelen voor. In de afgelopen jaren bezuinigde Bergen op Zoom al meer dan 20 miljoen structureel. Begin dit jaar werd duidelijk dat ook de komende jaren een aantal miljoenen bezuinigd moet worden. Op dit moment wordt uitgegaan van 4 miljoen aan bezuinigingen tot aan het eind van deze collegeperiode (2018).

In de opmaat naar het Beleidskader werd een plan van aanpak opgesteld om antwoord te vinden op de grote financiële uitdagingen. De visie van het college daarbij is geweest om niet te kijken naar het beëindigen van activiteiten, maar meer naar het slimmer, innovatiever en efficiënter organiseren van zaken, waarbij het ambtelijk apparaat in de geest van een moderne overheid regisseert en faciliteert.

Werkzaamheden NS-station

Vanaf 29 juni vinden doordeweeks de voorbereidende werkzaamheden plaats op het NS-station Bergen op Zoom. De westzijde van de reizigerstunnel (Stationsplein) is hiervoor afgesloten. Via de oostelijke ingang van de reizigerstunnel (Parallelweg) kunnen reizigers de perrons nog wel bereiken. Ook via het stationsgebouw blijven alle perrons bereikbaar.

De huidige reizigerstunnel wordt gerenoveerd en de entrees aan de oost- en westzijde worden voorzien van nieuwe trappen en hellingbanen. Daarnaast wordt er een lift gebouwd naar het middenperron. Station Bergen op Zoom wordt hierdoor toegankelijker voor iedereen. De verwachting is dat zomer 2016 het karwei geklaard is.

Dag van de Architectuur 2015

In het weekend van 20 en 21 juni 2015 vond de landelijke Dag van de Architectuur plaats. Lokaal wordt daar invulling aangegeven door het Architectuur Platform Bergen op Zoom. Samen met de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen organiseerden zij op zaterdag 20 juni een route langs de West Brabantse Waterlinie. De dag werd afgetrapt door wethouder Ton Linssen van de gemeente Bergen op Zoom en afgesloten door wethouder Petra Lepolder van de gemeente Steenbergen.

Officiële oplevering project A4 Dinteloord-Bergen op Zoom een feit

Minister Schultz van HaegenMinister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft op 9 juli het project A4 Dinteloord-Bergen op Zoom officieel opgeleverd. De nieuwe wegverbinding in West-Brabant is van groot belang voor het internationale (vracht)verkeer. Met de formele overdracht van de N259 van het Rijk aan de gemeente Steenbergen is het project voltooid. De A4 is een autosnelweg van 15 km met 2x2 rijstroken. De nieuwe weg, die eind vorig jaar is opengesteld voor het verkeer, leidt het verkeer om Steenbergen heen. Het traject bestaat uit 15 km nieuw asfalt, 7 nieuwe viaducten, 2 nieuwe onderdoorgangen, 1 nieuwe brug en een aquaduct. De Bouwcombinatie A4, bestaande uit Boskalis Nederland, Ooms Construction BV en Mobilis TBI infra, heeft de werkzaamheden uitgevoerd.

 


Wateroverlast Bergen op Zoom

De hevige regenval die onze regio op 13 augustus trof, was vooral merkbaar in Bergen op Zoom. Uit Halsteren en Lepelstraat kwamen slechts enkele meldingen binnen bij gemeente en brandweer.

In Bergen op Zoom waren er tientallen meldingen te noteren die uiteen liepen van putdeksels die los waren gekomen tot water dat bij woningen naar binnen liep. Brandweer en gemeente hadden de hele nacht door de handen vol om de problemen op te lossen.

In veel gevallen was er sprake van ongemak door water op straat en opgedrukte putdeksels. Voorbeelden daarvan zijn de Ravelstraat/Sibeliusstraat, De Wouwsestraatweg en diverse straten in de Sterrenbuurt (Mercuriusstraat-Plejadenlaan). Het ‘tunneltje’ aan de burgemeester Wittelaan moest tijdelijk worden afgesloten omdat auto’s er door het hoge water niet meer doorheen konden rijden. Ook sloot de brandweer op diverse punten straten af omdat voorbijrijdende auto’s anders teveel golfslag zouden maken en water anders de woningen binnen kon lopen. In de Ravelstraat zorgden bewoners zelf voor het afsluiten van de straat.

Later is duidelijk geworden dat het gemeentelijk rioolstelsel normaal heeft gefunctioneerd en dat ook de pompen en gemalen normaal hebben gedraaid. Echter vanwege het overaanbod aan regenwater kon het stelsel de hoeveelheid regenwater niet verwerken en is (tijdelijk) wateroverlast ontstaan. Het rioolstelsel is op basis van landelijke normen berekend op een intensiteit van circa 9 millimeter per uur. Donderdagavond was er sprake van een neerslagintensiteit die in de piekperiode 50 millimeter per uur haalde. Het front trok van Zuid-Oost naar Noord-West over de stad.

 

Bergen op Zoom behaalt goud in verkiezing Groenste Stad Europa

Groenste stadBergen op Zoom is met goud bekroond bij de internationale verkiezing voor de Groenste Stad van Europa 2015 van Entente Florale Europa. Als winnaar van de prijs Groenste Stad van Nederland 2014 mocht Bergen op Zoom namens Nederland aan deze verkiezing deelnemen.

De stad is beoordeeld op een negental hoofdcategorieën, waaronder: leefmilieu, landschap, beplanting, beheer en onderhoud, burgerparticipatie, toerisme en recreatie. De internationale jury die bestond uit specialisten uit de 10 deelnemende landen. De jury was onder de indruk van de wijze waarop Bergen op Zoom zich heeft gepresenteerd met als thema “Een groen bondgenootschap tussen verleden en heden”. Bergen op Zoom heeft laten zien hoe je de rijke historie met veel monumenten en cultuur en nieuwe ontwikkelingen zoals een Natuurpodium met elkaar verbindt door een passende inrichting en beheer van de groene openbare ruimte. Ook de samenwerking die de gemeente daarbij zoekt met organisaties en burgers in de vorm van participatie heeft de jury zeer gewaardeerd.

De gemeente gaat de titel Groenste Stad van Europa inzetten bij het vermarkten van de stad en zoekt daarbij zoveel mogelijk aansluiting bij bestaande evenementen die een link hebben met groen, cultuur en monumenten. In 2016 zal tijdens de heropening van het Anton van Duinkerkenpark tijdens de Dag van het Park extra aandacht worden besteed aan deze prijs. Daarnaast wordt de route die met de jury is afgelegd, ook uitgegeven in een boekje waarbij de highlights van de route worden toegelicht.

Weekend Kunsten in de Monumenten groot succes

Met zo’n 33.000 bezoekers gedurende het weekend kijkt de gemeente Bergen op Zoom terug op een zeer geslaagd weekend ‘Kunsten in de Monumenten’. Bergen op Zoom stond dit jaar in de top 3 met meeste bezoekersaantallen. Alleen Amsterdam en Dordrecht trokken meer bezoekers.

Bergen op Zoom had de eer om de Landelijke Opening van de Open Monumentendag te verzorgen. Deze vond plaats op donderdag 10 september. Zo’n 300 gasten genoten van een dag vol erfgoed en kunst in Bergen op Zoom en omstreken. Prof. mr. Pieter van Vollenhoven verrichtte de officiële opening tijdens een prachtig modetheater van Ward Warmoeskerken en Ben Clevers. In het weekend werd het modetheater herhaald waardoor de bezoekers hier ook van konden genieten.

De heer Van Vollenhoven heeft middels een bericht gevraagd om allen, die hebben meegewerkt aan de geslaagde opening van Open Monumentendag, heel hartelijk te bedanken. Hij vond het een uiterst waardevolle middag, met interessante ontmoetingen en hij kijkt daar met veel plezier op terug! Wethouders Van der Weegen en Van der Velden sloten zich aan bij deze complimenten. Zij spraken op hun beurt hun grote dank uit aan de 2400 vrijwilligers en de organisatie van het programma Kunsten in de Monumenten, hieronder vallen ook alle cultuur- en cultuurhistorische verenigingen.

Met de Open Monumentendagen – de landelijke benaming voor dit weekend - wil men de belangstelling voor monumenten, monumentenzorg en het culturele erfgoed vergroten. In 2010 koos Bergen op Zoom ervoor om het element kunst hier aan toe te voegen om het erfgoed nog beter tot leven te laten komen. Kunsten in de breedste zin van het woord: dans, theater, rondleidingen, diverse muzikale optredens in of bij monumenten, demonstraties, schilderijen, beeldende kunst. Vandaar de naam ‘Kunsten in de Monumenten’. Door de toevoeging van kunsten aan de monumenten komt het Bergse erfgoed nog beter tot leven. Open Monumentendag is uitgegroeid tot een van de grootste culturele evenementen in Nederland en Bergen op Zoom.

PopMonument won Brabantse Erfgoedprijs                            

Popmonument

(foto: Mees van den Ekart)

PopMonument uit Bergen op Zoom is de winnaar van de Brabantse Erfgoedprijs 2015.  Het festival, dat mede georganiseerd wordt door het Bergse poppodium Gebouw-T, was samen met Mariapaviljoen uit Den Bosch en TilburgsAns uit Tilburg één van de kanshebbers op de Brabantse Erfgoedprijs. Deze prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een initiatief dat zich richt op het stimuleren van vernieuwing en ontwikkeling in de regionale erfgoedsector. PopMonument is een bijzonder belevingsconcept op het snijvlak van erfgoed, independent popmuziek en talentontwikkeling. Het festival werd 12 september jl. voor de tweede keer georganiseerd tijdens Kunsten in de Monumenten.

Pim Meijer en Merijn Sitsen, de initiatiefnemers van PopMonument, namen namens de organisatie en Gebouw-T de prijs in ontvangst. Deze bestaat uit €10.000,- om het project verder te ontwikkelen, een begeleidingstraject van Erfgoed Brabant en een Ipad om de vorderingen op vast te leggen.

PopMonument 2015 werd mede mogelijk gemaakt door het Cultuurbedrijf, Kunsten in de Monumenten, Stichting Bezichtiging Monumenten en Gemeente Bergen op Zoom.
 

Brand in appartementencomplex aan de Goudbaard

Maandag 26 oktober brand er brand uit in de parkeergarage van het appartementencomplex aan de Goudbaard. Bewoners werden geëvacueerd wegens overmatige rookoverlast. Zij werden opgevangen in Sporthal de Boulevard. Om 10.30 uur en 14.00 uur zijn de bewoners bijgepraat door de burgemeester, woningcorporatie Stadlander en hulpverlenende organisaties. Zes bewoners en vijf politieagenten zijn naar het ziekenhuis overgebracht met ademhalingsproblemen, maar konden spoedig daarna weer weg . Brandweer en politie gaven aan dat er meerdere brandhaarden waren en deze vermoedelijk zijn aangestoken. Een aantal bewoners heeft voor een aantal nachten elders onderdak moeten vinden. Een aantal appartementen was dusdanig beschadigd dat deze onbewoonbaar zijn verklaard.

Onderaardse gang gevonden onder de Zuidoostsingel

Onderaardse gangBij archeologisch vooronderzoek op het voormalige rangeerterrein aan de Zuidoostsingel in Bergen op Zoom, is op 2 oktober een onderaardse gang gevonden. Het is een van de ‘tegenmijngangen’ die bij de vestingwerken hoorde en dateert van omstreeks 1701. De gang is helemaal intact, van baksteen opgebouwd en inwendig 90 cm breed en 1,25 meter hoog, net genoeg om er gehurkt doorheen te kruipen. Verrassend is de lengte: in totaal bijna 58 meter. De gang ligt ruim 2 meter onder de grond en loopt onder de voormalige dansschool van Jordans en onder de Zuidoostsingel door, tot onder het gebouw van de GGD. Op die plek is bij de bouw van het kantoor in 1989 een betonpaal dwars door het gewelf geboord. Daardoor konden stadsarcheoloog Marco Vermunt en zijn assistent Alexander van der Kallen niet verder dan die plek.
Dat deze gang op deze plek lag, was al bekend uit oude kaarten van de vesting, maar het was voor de archeologen een verrassing om hem nog helemaal compleet aan te treffen.

Weekmarkt naar de binnenstad

Vanaf donderdag 12 november is de weekmarkt in Bergen op Zoom op verzoek van de marktkooplieden en brancheorganisatie CVAH verplaatst, van de Gedempte Haven (Kaai) naar het gebied Korenbeursplein-Van der Rijtstraat-Stationsstraat (West)-Wouwsestraat-Gouvernementsplein.  Die dag is de weekmarkt officieel door wethouder Van der Velden geopend.

Met de verplaatsing van de weekmarkt naar het centrum ontstond er een sterkere wisselwerking tussen het kernwinkelgebied en de weekmarkt. De beleving van het centrum op donderdagen werd daarmee vergroot.
De markttijden zijn van 09.00 tot 17.00 uur. In verband met het opbouwen en afbreken van de weekmarkt is het marktterrein fysiek afgesloten voor alle verkeer vanaf 05.00 tot 17.30 uur.

Inhuldiging wereldkampioen Rico Verhoeven tijdens Santarun

Rico VerhoevenOp 4 december verdedigde de Halsterse kickbokser Rico Verhoeven zijn wereldtitel zwaargewicht met succes. De nu tweevoudig wereldkampioen werd daarom gehuldigd op zaterdag 19 december tijdens de 2e Bourgondische Santarun waar Verhoeven de warming-up verzorgde.
Vanaf 14.30 uur verzamelden de fanatieke deelnemers zich bij de Kerstijsbaan op de Grote Markt in Bergen op Zoom. Rico Verhoeven verzorgde daar voor de lopers een spectaculaire warming-up voor de bourgondische Santarun; een loop van 3,5 kilometer door het centrum van Bergen op Zoom, georganiseerd door service organisatie Rotary.

Deze gelegenheid werd door sportwethouder Arjan van der Weegen eveneens gebruikt om de kickbokser namens de gemeente Bergen op Zoom officieel te huldigen voor zijn sportieve prestaties. Later op die dag werd ook nog bekendgemaakt dat Rico bij de Bergen op Zoomse sportverkiezing 2015 was verkozen tot sportman van het jaar.

Koninklijke Onderscheidingen 

In 2015 werden in Bergen op Zoom aan 18 personen Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt vanwege bijzondere verdiensten voor de samenleving.

Bij de Algemene Gelegenheid, tijdens de lintjesregen, werden de navolgende personen gedecoreerd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau: de heer Cees van Broekhoven, mevrouw Joke Grootemaat, mevrouw Ans de Laater - van den Hul, mevrouw Jeanny Linders –Meerman, de heer Leon Mouwen, de heer Bert Vriens, Mevrouw Mia Borsboom – Snijders en de heer Ton de Rooij.

De heer René Hagenaars werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Bij bijzondere gelegenheden in 2015 werden gedecoreerd: de heer Martien van Leeuwen (tot Ridder in de orde van Oranje Nassau) en de heren Arnold Vos, de heer Cornelis Hagendijk, Mevrouw (Lyanne) Beijaerts – Boenders, de heer Jac Bruijs, de heer Jan Steur, de heer Jan Dietvorst en Mevrouw Hiltje Bouma- de Boer tot Leden in de Orde van Oranje Nassau.